Homepage / Nieuws.

2013/06/01

In 2014 verschijnt de nieuwe gemeentegids van de gemeente Loppersum. Behalve dat de gids nuttige informatie voor inwoners van de gemeente bevat, is het tevens het visitekaartje van de gemeente richting toeristen en bezoekers aan haar gemeente.

Om de gemeente Loppersum van zijn mooiste kant te laten zien roept de gemeente haar inwoners op om deel te nemen aan een fotowedstrijd. Burgemeester Albert Rodenboog: ‘Wij vragen uw hulp om een bijdrage te leveren aan de gemeentegids. Als inwoner weet u het beste wat de mooiste plekken in onze gemeente zijn. Daarom organiseren wij een fotowedstrijd, waarbij de mooiste foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids, met vermelding van de fotograaf. De foto’s die door een jury beoordeeld worden als de allermooiste passend binnen de thema’s., worden als prijs voor de fotograaf afgedrukt op canvasdoek.’

Natuurlijk Loppersum
De fotowedstrijd heeft als thema ‘Natuurlijk Loppersum’. Onder deze noemer hoopt de gemeente amateurfotografen te inspireren om op zoek te gaan naar de mooiste beelden van de gemeente,

De thema’s zijn; Recreatie en toerisme, Cultuur/ Kunst, Agrarische bedrijvigheid, Mijn mooie dorp en Duurzaamheid. Het gaat dus om beelden van de prachtige natuur, de mooie dorpen, het cultuurgoed binnen onze gemeente, leuke activiteiten, etc..

Tot en met 31 december 2013 kunnen inwoners van de gemeente hun foto(‘s) sturen naar gemeente@loppersum.nl, onder vermelding van ‘fotowedstrijd gemeentegids’. Daarbij moet de naam van de fotograaf worden vermeld, zijn/ haar adresgegevens en de locatie van de opname.

Waar moeten de foto’s aan voldoen
Voor deelname gelden de volgende criteria:

alleen inwoners van de gemeente Loppersum kunnen deelnemen aan deze fotowedstrijd
per persoon mogen per thema maximaal drie ... See more

2013/05/06

Ivm Hemelvaart: gemeentehuis te Loppersum gesloten 9 en 10 mei

In verband met Hemelvaart is het gemeentehuis te Loppersum op 9 en 10 mei 2013 gesloten.
Buiten kantoortijden zijn ze in geval van nood te bereiken via 0596-548200.

Op 13 mei 2013 zijn ze u graag weer van dienst.

2013/04/30

De gemeente Loppersum wil via Afvalbeheer Noord-Groningen samen met de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum alle inwoners stimuleren om na Koninginnedag afgedankte elektrische apparaten in te leveren bij de Milieustraat.

Vanwege Koninginnedag zullen veel oude spullen te koop worden aangeboden op de vrijmarkt of priegelmarkt. Wij wensen iedereen natuurlijk hele goede zaken! Na afloop verdwijnen echter onverkochte elektrische apparaten al te vaak in de vuilnisbak. Dat is jammer, want dan kunnen ze niet gerecycled worden.
Daarom is er vanaf 1 mei a.s. een speciale Koninginnedagactie bij Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert.

De actie
Vanaf 1 mei a.s. kunnen oude elektr(on)ische) apparaten en spaarlampen worden ingeleverd bij de Milieustraat in Usquert. Elke klant krijgt gratis de ‘bag to the future’-tas! Voor elk ingeleverd apparaat wordt een kanskaart uitgedeeld voor een uitje naar Attractiepark Hellendoorn voor het hele gezin. Wees er snel bij, want op = op!

2013/04/20

Thema avond: wees voorbereid, bescherm en controleer.

Gaswinning uit het Groningen gasveld brengt aardbevingen met zich mee. Een aardbeving is voelbaar als een lichte tot hevige trilling en kan schade veroorzaken aan uw woning. Het is dan ook belangrijk kritisch en zorgvuldig naar uw directe omgeving te kijken. Hierbij gaat het er vooral om wat u zelf kunt doen ter voorkoming van schade.

Het Regionaal Informatiepunt Gaswinning organiseert binnenkort een tweetal thema avonden. NAM en experts gaan hierin met u in gesprek over wat u zelf kunt doen voor, tijdens en na een aardbeving.

U bent van harte welkom op 24 en 25 april van 19.30 - 21.30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in de Raadzaal van de gemeente Loppersum (Molenweg 12 in Loppersum).

Aanmelden
In verband met een maximaal aantal deelnemers vragen wij u zich aan te melden via telefoonnummer 0596-548 200 of per mail naar gemeente@loppersum.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en aantal personen. Aanmelden kan tot 24 april 12.00 uur.

2013/04/07

De gemeenteraad van Loppersum nodigt de inwoners uit om met hen in gesprek te gaan over de toekomst van de gemeente Loppersum. Het bestuur wil met zoveel mogelijk inwoners spreken over de voorgenomen gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen. De bijeenkomsten hebben deels een informerend karakter en zijn deels meningvormend. De uitkomsten van deze avonden worden gebruikt door de gemeenteraad voor de reactie naar de provincie.

Burgemeester Albert Rodenboog: ‘Het is goed dat de raad in gesprek gaat met onze inwoners over de toekomst van onze gemeente. Als burgemeester vind ik het belangrijk dat de stem van de burger wordt gehoord. Tijdens deze avond kunnen de inwoners aangeven wat ze belangrijk vinden en zo de gemeenteraad voeden in hun reactie naar de provincie’.

Grenzeloos Gunnen
In februari is het rapport van de visitatiecommissie ‘Grenzeloos Gunnen’ over de bestuurlijke toekomst van de provincie Groningen gepresenteerd. In dit rapport wordt geadviseerd over de omvang van de Groninger gemeenten. Het rapport kunt u hier downloaden

Vier bijeenkomsten
Jaap Jepma is als onafhankelijk gespreksleider aanwezig bij de vier bijeenkomsten in onze gemeente. Uiteraard zijn ook de raadsleden van de gemeente Loppersum aanwezig. Zij gaan graag met u in gesprek. Onderstaand een overzicht van de data en locaties. De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

15 april Gemeentehuis Loppersum (Molenweg 12)
23 april Dorpshuis ’t Zandt (Hoofdstraat 111)
24 april Hervormd Centrum, Stedum (Bedumerweg 8)
25 april Vita Nova, Middelstum (Heerestraat 39)

2013/01/13

Gratis asbest inleveren tot 35m2

In de afvalwijzer 2013 staat onder andere dat u, als inwoner/particulier van de gemeente Loppersum, in 2013 gratis asbestafval (tot 35m2) kunt inleveren aan de Milieustraat in Usquert. Klik hier voor de regels die verbonden zijn aan het verwijderen van asbest in of rondom uw woning.

Om gratis asbest in te kunnen leveren, dient u een volledig ingevuld meldingsformulier voorzien van uw handtekening en een gemeentestempel te overhandigen bij de Milieustraat. Dit formulier kunt u bij de balie afhalen op het gemeentehuis.

Heeft u vragen over asbest of over de regelgeving, of wilt u meer informatie, dan kunt u ons bellen op 0596-548200 of kijken op http://www.afvalbeheernoordgroningen.nl/ (tel. 0595-423190).

2012/11/28

Het college van B&W in gesprek met LTO-Noord, afdeling Fivelingo

Het college van burgemeester en wethouders van Loppersum heeft twee maal per jaar een overleg met het bestuur van de LTO-Noord, afdeling Fivelingo. Onderstaand een impressie van de gespreksonderwerpen van een recent overleg:

De voortgang van het bestemmingsplan Buitengebied Loppersum.
Eind 2012 zal het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied door het college ter inzage worden gelegd. Nadat men in een eerdere fase de mogelijkheid had te reageren op het voorontwerp-bestemmingsplan, zijn veel van deze reacties verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerp zal conform de wetgeving zes weken ter inzage liggen. Deze periode kan men gebruiken voor het eventueel indienen van een zienswijze. Overigens wordt eenieder die een inspraakreactie heeft ingediend tegen het voorontwerp-bestemmingsplan middels een brief op de hoogte gesteld van de behandeling van de inspraakreactie. Het streven van de gemeente Loppersum is om het bestemmingsplan in de eerste helft van 2013 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

2012/10/17

Bibliotheken Loppersum en Middelstum opnieuw ingericht:

Het college van B&W heeft besloten om eenmalig 40.000 euro uit te trekken om de bibliotheken van de dorpen Loppersum en Middelstum opnieuw in te richten. Wethouder Hartman:’ Ik ben blij dat we dit geld kunnen investeren in een goede bibliotheekvoorziening in onze gemeente. Dit is een basisvoorziening voor onze inwoners. Zowel voor jong als oud. Ondanks het saneringsplan waarbij bezuinigd is op de bibliotheken is het mooi dat we met dit bedrag de bestaande bibliotheken kunnen verfraaien. We hebben dan ook Biblionet gevraagd met een voorstel te komen’.

« 2 of 2 »

Volg Garsthuizen ook op Twitter, Facebook en Instagram.