Homepage / Nieuws.

2017/10/05

Vijf Groningse dorpen krijgen vanuit het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen en de provincie Groningen ruim 700.000 euro subsidie voor verbetering van de leefbaarheid en het versterken van cultuurhistorie en landschap.

Het gaat om de dorpen Bedum, Mensingeweer, Onderdendam, Stedum en Wirdum. Landschapsbeheer Groningen begeleidt de uitvoering van het programma.

Dorpsvisies en landschap richt zich onder andere op het versterken van lint- en wierdedorpen in de negen aardbevingsgemeenten. In Bedum wordt de omgeving van de Waldadrift vergroend door de aanleg van bloemenweides, natuurvriendelijke oevers en een belevingsroute. En wordt de historische tuin van de Walfriduskerk opgeknapt.

Mensingeweer wil het dorpskarakter versterken door de aanleg van groene entrees en het omvormen van de voormalige provinciale weg in een echte dorpsstraat met dorpsplein. Onderdendam gaat aan de slag met de aanleg van ommetjes en een buitenspeelplaats in het bos. In Stedum werken bewoners aan de vergroening en herinrichting van de historische haven aan de Stedumermaar om daar een sfeervol dorpsplein te ontwikkelen.

Wirdum tenslotte wil de historische steilrand van de wierde behouden en herstellen en zo de archeologische waarden daarvan beschermen.

2017/09/27

Een vermeende #roodvonk-besmetting heeft deze week lichte paniek veroorzaakt bij ouders van leerlingen van de Abt #Emoschool in #Westeremden.

Twee kinderen op de school toonden verschijnselen die zouden kunnen duiden op deze even zeldzame als besmettelijke ziekte. Zij kampten met koorst en rode vlekken op lichaam en gezicht.

Ontzenuwd;

Bezorgde ouders belden onder meer de GGD Groningen om te achterhalen wat ze moesten doen om te voorkomen dat hun kind besmet zou raken. De gezondheidsdienst had de geruchtenstroom snel ontzenuwd, zegt consulent infectieziekten Jan van der Have.

,,Het was vals alarm. Een huisarts heeft de betrokken ouders verteld dat hun kinderen mogelijk roodvonk ‘of een andere vlekjesziekte’ had. Bloedonderzoek wees al snel uit dat het geen roodvonk was, maar een onschuldiger ziekte. Tegen die tijd was het in het geruchtencircuit al een eigen leven gaan leiden.’’

‘In geen twee jaar gezien’;

De GGD-arts kan zich die reactie wel enigszins voorstellen: ,,Roodvonk is zeer zeldzaam. Wij hebben het in geen twee jaar gezien.’’

Huisartsen hebben een meldplicht voor de ziekte bij de GGD. ,,Als er écht een uitbraak is, horen wij dat meteen. Scholen doen er verstandig aan eerst de diagnose van de dokter af te wachten voor ze alarm slaan. Daarvoor zijn tegenwoordig heel snelle tests beschikbaar.’’

2017/09/26

Op zaterdag 30 september opent #wethouder#Schollema (Sport) het vernieuwde #hoofdveld van #Voetbalvereniging De Fivel.

· Tijdstip: inloop is om 13.00 uur, de officiële opening is om 14.10 uur.
· Adres: #Borgweg 3A, 9914 PC #Zeerijp.

2017/09/26

Duizenden karakteristieke gebouwen in het bevingsgebied verkeren in de gevarenzone zolang ze geen monumentale status krijgen.
Het is de Vereniging Groninger Monument Eigenaren een doorn in het oog dat veel beeldbepalende gebouwen in dorpen en steden die beschermde status niet hebben. ,,Want die is juist in het bevingsgebied enorm belangrijk’’, legt voorzitter Derk Kremer uit.

Beschermde statush mg;

,,Het kan het verschil maken tussen sloop en versterken. Naar alle huizen in het bevingsgebied wordt gekeken of en zo ja welke maatregelen er nodig zijn om ze te versterken. Als bouwkundige maatregelen vanuit economisch oogpunt te duur zijn, is het mogelijk dat tot sloop en nieuwbouw wordt besloten. Rijksmonumenten zijn niet per se gevrijwaard van sloop, maar hebben een beschermde status. Er zijn nog duizenden karakteristieke gebouwen in de provincie die deze niet hebben, maar vanuit cultuurhistorisch oogpunt van grote waarde zijn.’’

De belangengroepering, die 150 leden uit de hele provincie telt, lanceert binnenkort een omvangrijke lobby bij gemeenten. ,,We zijn verbijsterd dat gemeenten op dit punt tot nu toe zo weinig actie hebben ondernomen om hun eigen cultureel erfgoed te beschermen.’’

Met gepaste haast aan de slag;

De vereniging wil dat de gemeenten ‘met gepaste haast’ aan de slag gaan. ,,Geef die beeldbepalende gebouwen een status waardoor ze dezelfde bescherming krijgen van een rijks- of gemeentelijk monument.’’

Ze werd opgericht in april dit jaar. ,,Inmiddels zijn we een volwaardige gesprekspartner van de Nationaal Coördinator Hans Alders.

Ook die heeft gemeenten een tijd geleden al opgeroepen een overzicht te maken welke panden beeldbepalend of karakteristiek zijn. Lang niet alle gemeenten hebben hier tot nu toe op gereageerd.’’

2017/09/21

Zaterdag 30 september vieren de inwoners uit Middelstum dat alle herinrichtingswerkzaamheden in hun dorp zijn afgerond. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de herinrichting en dat heeft geleid tot een nog mooier Middelstum.

In 2010 is gestart met de planvorming voor het centrum van het dorp Middelstum. Samen met vertegenwoordigers van de Stichting Dorpsbelangen, de Handelsvereniging en de Historische Vereniging is een herinrichtingsplan opgesteld dat in het voorjaar van 2011 aan het dorp is gepresenteerd. Aanleiding was de aanpak van het achterstallig onderhoud van rioleringen, wegen en openbaar groen. Het plan is gefaseerd en in overleg met bewoners verder uitgewerkt en uitgevoerd. Tijdens de herinrichting is de riolering vervangen, zijn kabels en leidingen vernieuwd en zijn de straten en wegen voorzien van nieuwe verharding, lantaarnpalen, bomen en beplanting. In de zomer van 2012 zijn de eerste werkzaamheden gestart. De afgelopen maanden zijn de puntjes op de i gezet.

Naast de herinrichting van de straten en wegen, hebben inwoners initiatieven genomen om het dorp verder te verfraaien. Een van die initiatieven is Middelstum Bloeit, dat zijn hangende bloemenbaskets die bevestigd zijn aan lantaarnpalen. Ook de aanleg van een parkeerterrein bij Ewsum was een wens vanuit de inwoners die vervuld is. Daarnaast is het Asingapark aangepakt, inwoners hebben daarbij geholpen. In het park wordt een kunstobject gerealiseerd op de oude contouren van de voormalige Asingaborg. Dit kunstwerk wordt gemaakt door de Middelstumer kunstenaar Paul Rinket en zal in december 2017 worden onthuld.

Wethouder Pier Prins (Beheer Openbare Ruimte): "de herinrichting van het dorp Middelstum was een lang traject. Het is mooi om te ervaren hoe betrokken de inwoners zijn bij de inrichting van hun dorp. We kunnen terugkijken op een periode waarin de inwoners van Middelstum overlast hebben ervaren, maar het resultaat is een fraai en toekomst bestendig dorp". Zaterdag 30 september zijn vanaf 16.30 uur op het Concordiaplein in Middelstum diverse festiviteiten. Iedereen is welkom.

2017/09/19

Burgemeester en wethouders van Loppersum openen woensdag 20 september de jaarlijkse kermis in Loppersum. Burgemeester Rodenboog: ’Net als voorgaande jaren mogen wij de kermis openen. Dat is het startsein van drie dagen feest in het dorp. Er zijn veel activiteiten voor jong en oud; van klaverjassen om een half varken tot kinderdisco tot de 70's en 80's party. Op woensdag is ook de najaarsmarkt. Deze markt staat bekend als een gezellige en drukke jaarmarkt. De jaarmarkt is van 12.00 tot 18.00 uur in het centrum van Loppersum. De vierdaagse kermis is op het Marktplein en duurt tot en met zaterdag 23 september.

2017/09/14

Het herindelingsonderzoek naar de gevolgen van de fusie tussen de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum is afgerond.

Het onderzoek zou eerst halverwege juni klaar zijn, zodat de drie raden er in september over konden vergaderen. Maar de uitkomsten worden nu met enige vertraging op dinsdag 26 september aan de drie gemeenteraden gepresenteerd. Op de oorzaak van de vertraging willen de drie gemeentebesturen niet ingaan.

Bijeenkomst;
Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst worden alle raadsleden door de onderzoekers bijgepraat over de uitkomsten van het onderzoek. De onderzoekers hebben onder meer gekeken naar de financiële gevolgen van het huwelijk, de identiteit van de gemeente en de doelstellingen voor de komende tien jaar.

Advies;
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de drie burgemeesters en gemeentesecretarissen. De uitkomsten worden als advies aan de gemeenteraden gepresenteerd, zodat ze op basis daarvan een besluit kunnen nemen.

Besluit;
Dat besluit volgt hoogstwaarschijnlijk op donderdag 16 november tijdens een speciaal ingelaste raadsvergadering. De drie raden vergaderen dan tegelijkertijd over het herindelingsonderzoek. Officieel moet het presidium van de drie gemeenten nog akkoord gaan met deze datum. Deze commissie, bestaande uit raadsleden, bepaalt namelijk de agenda van de gemeenteraad.

Eemshaven als bruidsschat?
In alledrie gemeenten lijkt het erop dat er een meerderheid is voor de fusie. In Loppersum loopt alleen de ChristenUnie nog niet echt warm. In Appingedam wil Gemeentebelangen eerst de uitkomsten van het onderzoek afwachten. Dat geldt ook voor Lijst Stulp in Delfzijl, die daarnaast samen met de lokale VVD-fractie wil kijken of de nieuw te vormen gemeente de Eemshaven als bruidsschat erbij kan krijgen.

Weinig keuze;
Verder zijn nagenoeg alle partijen het in ieder geval met elkaar eens dat ze weinig keuze hebben. Na het mislukken van de supergemeente G7 bleef alleen de DEAL-optie met de gemeente Eemsmond over. Tot die gemeente uiteindelijk haar eigen weg koos en met de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum samensmolt tot de nieuw te vormen gemeente Het Hogeland.

2017/09/11

De woningen aan de Sjuxumerweg in Loppersum werden in 2015 en 2016 als eerste versterkt en verduurzaamd. De kozijnen vallen nu al naar beneden.

De door Wierden en Borgen verhuurde huizen werden zowel aardbevingsbestendig gemaakt, als op de toekomst gebouwd. Dus niet alleen werden muren verstevigd, er kwam ook een nieuwe klimaatinstallatie en koken werd elektrisch. Het is nog geen jaar na oplevering en de problemen zijn divers. Ook zonder dat de aarde beeft, vallen de muren uit elkaar.

Verschil van inzicht;

Voor de bewoners is de maat vol. Afgelopen zondag vielen delen van de kozijnen op Sjuxumerweg 21 en 23 naar beneden. Alida Boerema van nummer 25: ,,Iemand had gewond kunnen raken. Het zijn vrij zware panelen. Je moet er niet aan denken dat er een kind onder loopt.’’

Het loslaten van de gevelstukken is een van de problemen bij de huizen. Maar er is ook sprake van lekkage, een kapot fornuis en volle luchtfilters.

Boerema: ,,Wij zijn de dupe van een verschil van inzicht tussen aannemer Bouwborg en woningstichting Wierden en Borgen over wie waar verantwoordelijk voor is. In de tussentijd gebeurt er niks.’’

Ook de klimaatsystemen draaien nog niet zo als het moet. In het voorjaar van 2016, de huizen waren net klaar, werd tarwe geoogst op de nabijgelegen akkers. De filters zaten vervolgens vol stof. Ze zijn een paar weken geleden pas vervangen.

Boerema: ,,Zo is er van alles. Wierden en Borgen is ons aanspreekpunt, maar je moet overal zelf achteraan.’’

‘Supervervelend’;

Directeur Rinze Kramer van Wierden en Borgen noemt de situatie eveneens ‘supervervelend’: ,,Het probleem zit aan de binnenkant van het kozijn, de afdichting van de spouw. De lijm geeft gewoon niet voldoende hechting.’’

Onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid is er echter niet, zegt hij: ,,Die ligt bij de aannemer. Er zijn meer zaken waar we ontevreden over zijn. Daar zijn we ook bijna dagelijks over in gesprek met Centrum Veilig Wonen, de feitelijke opdrachtgever van de versterking.’’

Kramer zegt dat van het totaal aan klachten 80 procent inmiddels is opgelost: ,,In sommige gevallen duurt de afhandeling heel lang. Dat komt omdat er veel partijen bij betrokken zijn. We hebben te maken met aannemers, maar ook met onderaannemers. Wij bellen er zelf achteraan, maar kunnen geen druk uitoefenen. Dat kan alleen de opdrachtgever. Het is voortdurend: wie moet wie achter de broek zitten?’'

Politieke druk hoog;

Dat de problemen in de Sjuxumerweg te maken hebben met de snelheid van versterken is in zijn ogen klip en klaar. De politieke druk was hoog, tijd ontbrak: ,,Het was voor alle partijen nieuw. Ook werden nieuwe technieken en materialen toegepast. In zijn totaliteit een ingewikkeld proces waar je normaliter twee jaar over doet.’’

Bouwborg verwijst voor een reactie naar Centrum Veilig Wonen. Die bevestigt het probleem met de hechting. Dat wat los zat, werd gisteren meteen verwijderd. Alle woningen worden gecontroleerd.

« 2 of 2 »

Volg Garsthuizen ook op Twitter, Facebook en Instagram.