Homepage / Nieuws.


4 days ago

De winkels in Uithuizen en Winsum openen zaterdag de deuren. Ze demonstreren daarmee tegen de coronabeperkingen waardoor het water hen inmiddels tot aan de lippen staat.

Op veel plaatsen in Nederland hebben winkeliers laten weten zaterdag de sluitingsplicht te negeren. De economische kaalslag is op veel plaatsen zover gevorderd dat het dicht houden van de deuren gelijk staat aan zakelijke zelfmoord. Ondanks de steunmaatregelen is al het incasseringsvermogen van de ondernemers verdwenen. Het verder voortzetten van de winkelsluiting heeft tot gevolg dat de meest winkels ophouden te bestaan, zo is de stelling.

Veel burgemeesters, verantwoordelijk voor de handhaving van de sluitingsplicht, hebben laten weten begrip te hebben voor de opstelling van de ondernemers. Ze zullen zaterdag dan ook niet overgaan tot gedwongen sluiting of het opleggen van boetes. Burgemeester Henk Jan Bolding van de gemeente Het Hogeland heeft zich hierover in het openbaar nog niet uitgelaten.

De ondernemersvereniging in Winsum heeft een brandbrief naar de gemeente gestuurd en daarin uitgelegd waarom de winkels zaterdag open gaan. De handelsvereniging in Uithuizen heeft in de Ommelander Courant van vandaag een mededeling geplaatst met uitleg.

De belangenverenigingen stellen dat heropening noodzakelijk is om het verdwijnen van winkels te voorkomen. Ook wordt gewezen op het feit dat het niet de winkels zijn waar de besmettingen zich voordoen. De situatie dat grote groepen mensen zich in supermarkten mogen bewegen maar dat in andere winkels niets mag, wordt als zeer oneerlijk en absurd ervaren. De winkeliers benadrukken dat zij bij opening de geldende coronaregels altijd stipt hebben opgevolgd, waardoor de detailhandel nooit een grote besmettingshaard is geweest.

/ #Nieuws #Twitter #Website

4 days ago

Er is een oplossing gevonden voor drie onbewaakte spoorwegovergangen in de oude gemeente Loppersum. Hiertoe is een intentieovereenkomst vastgesteld. De totale kosten bedragen ruim 3,5 miljoen euro.

ProRail en de gemeente zijn de volgende maatregelen overeengekomen: bij de spoorwegovergang aan de Gerichtsweg komt een voetgangerstunnel en de spoorwegovergang aan de Sjuxumerweg krijgt automatische halve overwegbomen. De spoorwegovergang bij de Zuider Lopsterweg wordt gesloten. Dit laatste is afgestemd met de werkgroep met hierin betrokken inwoners.

ProRail gaat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vóór 2024 alle openbaar toegankelijke onbewaakte overgangen op het reizigersnet beveiligen of sluiten. Men werkt hierbij samen met provincies en gemeenten. Het beveiligen of sluiten van deze zogenaamde NABO’s in Nederland is zowel voor de veiligheid van trein- als wegverkeer van belang.

Veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid

Wethouder Hans Ronde: ,,ProRail, provincie Groningen en de gemeente Eemsdelta met een groep betrokken inwoners verenigd in een werkgroep, hebben ieder vanuit hun eigen belang naar oplossingen gezocht. Veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid stonden hierbij centraal. De komst van een voetgangerstunnel onder de Gerichtsweg zorgt ervoor dat de door de inwoners gewenste historische wandelroute behouden blijft. Dat is een mooi resultaat door intensieve samenwerking. De werkgroep wil nog onderzoeken of er voor de overweg Zuider Lopsterweg een soortgelijke oplossing kan komen als bij de Gerichtsweg. Zowel de gemeente Eemsdelta als ProRail is bereid hier in de toekomst aan mee te werken.”

Investering

Voor het uitvoeren van de vastgestelde maatregelen is een investering van 3.540.000 euro nodig. Aan deze gebiedsgerichte en gezamenlijke aanpak draagt het Rijk ongeveer 50 procent van de investering bij. De overeengekomen bijdrage door de regio (provincie Groningen en gemeente Eemsdelta) is 1.235.000 euro.

De provincie stelt hiervan 735.000 euro beschikbaar. De gemeenteraad neemt op 26 januari een besluit over het beschikbaar stellen van de regionale bijdrage om de maatregelen te kunnen uitvoeren.

Na uitwerking van de plannen starten de werkzaamheden naar verwachting in 2023. Inwoners en andere direct betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.

/ #Nieuws #Twitter #Website

3 weeks ago

Tips tegen bevroren afval in containers
Bij vorst kan Groente-, Fruit- en Tuinafval en Etensresten (GFT+E) in de groene container bevriezen.
Hierdoor blijven er resten in vastzitten, waardoor de
container niet helemaal geleegd kan worden.

We geven u een aantal tips om dit te voorkomen.
Gebruik geen zout of antivriesmiddel om vastgevroren
afval te ontdooien. Dit is schadelijk voor het milieu en
het verstoort het composteringsproces.

> Zet uw container, als dat mogelijk is, bij vorst
binnen of op een plek uit de wind.
> Leg onderin de container krantenproppen of
eierdozen. Deze nemen vocht op waardoor
vastvriezen van afval wordt voorkomen.
> Doe zo min mogelijk nat afval in de container.
Laat natte etensresten, theezakjes en
koffiefilters uitlekken.
> Duw afval in de container niet naar beneden,
waardoor het vast komt te zitten.

/ #Nieuws #Twitter #Website

3 weeks ago

De gemeente Eemsdelta wil de hoeveelheid restafval uit huishoudelijk afval verminderen.
Dat gaat ons lukken door bijvoorbeeld groente-, fruit-, tuinafval en etensresten, papier en
karton, flessenglas en textiel nog beter te scheiden. Maar ook door de afvalsoorten in de
juiste container te doen of ze weg te brengen naar inleverplekken. De gescheiden afvalsoorten zijn hierdoor beter te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten.

De gemeente Eemsdelta heeft een extra inzamelmiddel om de hoeveelheid restafval uit huishoudelijk afval te verminderen, de BEST-tas.
Een gerecyclede tas waarmee u gemakkelijk
Boeken, kleine Elektrische apparaten, bruikbaar
Speelgoed en Textiel kunt inleveren bij Hergebruik
Plus in Appingedam en bij het Afvaloverslagstation
in Farmsum. U kunt de gratis tas per mail aanvragen via gemeente@eemsdelta.nl. Wij sturen de tas binnen vijf werkdagen
per post naar u toe.

/ #Nieuws #Twitter #Website

3 weeks ago

Tariefswijziging Wmo-vervoer;

Vanaf 1 januari 2022 verandert het tarief voor Wmo-vervoer in onze gemeente. Wanneer u een Wmo-regiotaxipas heeft, betaalt u vanaf 1 januari 2022 als opstaptarief € 1,01 in plaats van € 0,99

Het kilometertarief wordt verhoogd van € 0,171 naar € 0,175. De prijsstijging is gelijk aan de stijging van het OV-tarief.

/ #Nieuws #Twitter #Website

2 months ago

Het is volop herfst,...
Hoe ziet het er dan uit rondom Garsthuizen ?
Bekijk dit filmpje dan maar eens,...
Op de fiets over het Voorwerksterpad, richting Oldenzijl 😀

Achtergrondmuziek; Burdy

3 months ago

LOPPERSUM - De #kerstmarkt van #Loppersum gaat eind dit jaar gewoon door. Vorig jaar gooide corona nog roet in het eten.

De markt, volgens de organisatie de grootste overdekte kerstmarkt van Noord-Nederland, wordt vrijdag 10 en zaterdag 11 december gehouden in het gebouw van #Waardevol Leven aan de #Badweg in Loppersum.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor standhouders. De kosten voor een tafel zijn 30 euro en voor een kraam betaalt men 45 euro voor twee dagen. Aanmelden kan bij marktmeester Wim Hartlief via 0596-581411 of 06-27550189. Als alle plaatsen vergeven zijn, komt men op de reservelijst voor 2022.

/ #Nieuws #Twitter #Website

3 months ago

Appingedam, 13 oktober 2021

Voorlopig ontwerp Cultuurcluster Delfzijl gereed:

Het voorlopig ontwerp voor het nieuwe Cultuurcluster Delfzijl is klaar. Het college van Eemsdelta stelt
de gemeenteraad voor om dit uit te werken tot een definitief ontwerp. Tegelijkertijd krijgt de
gemeenteraad het voorstel om de sloop van Theater De Molenberg en de nieuwbouw van het
cultuurcluster aan te besteden. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 27 oktober.

Theater, bibliotheek en IVAK in een nieuwe jas:
Als de gemeenteraad het licht op groen zet, is Delfzijl bij de start van het theaterseizoen 2024 – 2025
een prachtig nieuw cultuurcomplex rijker. aldus wethouder Meindert Joosten. Als wethouder Cultuur
is hij trots op het resultaat en op de goede samenwerking. In 2019 besloot de gemeenteraad van
Delfzijl tot de bouw van het Cultuurcluster Delfzijl op de plek van theater De Molenberg. Het
Cultuurcluster biedt ruimte aan een nieuw theater, de bibliotheek en IVAK. Ik ben enthousiast over het
voorlopig ontwerp en ik hoop dat enthousiasme over te kunnen brengen op onze gemeenteraad. De
gebruikers van het cultuurcluster, namelijk theater, bibliotheek en IVAK, zijn volop bij de
ontwikkelingen betrokken geweest en zij staan ook achter de plannen.

/ #Nieuws #Twitter #Website

3 months ago

Appingedam, 14 oktober 2021

Sluitende meerjarenbegroting 2022-2025; gemeente Eemsdelta
schrapt extra verhoging OZB voor 2022

Het college van burgemeester en wethouders biedt een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 ter
vaststelling aan de raad aan. Wethouder Jan Menninga: “Het financieel perspectief is wat
rooskleuriger dan bij de vaststelling van de Kadernota 2022. Belangrijkste meevallers zijn de extra
gelden voor de uitvoering van de jeugdzorg en de uitkomsten van de septembercirculaire.
Desondanks is het moeilijk om een stabiel meerjarig financieel perspectief te presenteren. Het
wachten is op het definitief besluit over de herijking van het gemeentefonds, het al dan niet schrappen
van de opschalingskorting en de ambities van de nieuwe regering.

De opbrengst van de onroerende zaakbelastingen (OZB) wordt naast de correctie op de
prijsontwikkeling (jaarlijkse indexatie) niet met 2,5% extra verhoogd in 2022. In het kader van het
bezuinigingspakket 'Eemsdelta in Balans' neemt de gemeenteraad per jaar een besluit over een extra
verhoging van de ontroerende zaakbelasting met 2,5%. Gezien het voordelige begrotingssaldo, zal
voor 2022 geen extra verhoging van de OZB worden voorgesteld aan de raad. Dit sluit ook aan bij wat
er in het coalitieakkoord staat. Hierin is aangegeven dat terughoudend wordt omgegaan met
lastendrukverhoging voor inwoners, organisaties en bedrijven. In de begroting 2023 zal een afweging
worden gemaakt of voor 2023 wel wordt voorgesteld om 2,5% extra verhoging OZB door te voeren.

/ #Nieuws #Twitter #Website

3 months ago

Nou komt het...;
Er wordt dus 708.450 euro opgemaakt aan 5 ! plekken om een paar speel/sport attributen te plaatsen. 708.450 euro.

LOPPERSUM - Het bestuur van Nationaal Programma Groningen stelt ruim vijf miljoen euro beschikbaar voor vijf projecten, waaronder een project in vijf dorpen in de voormalige gemeente Loppersum.

Dat project draagt bij aan de leefbaarheid in deze regio. Er komen namelijk vijf plekken in de openbare ruimte om te kunnen sporten, bewegen, ontmoeten en spelen. Met buitenfitnessvoorzieningen wordt tegemoet gekomen aan deze specifieke wens van de inwoners van Loppersum, Wirdum, Zijldijk, Middelstum en Eenum.

Clinic en workshops;

Naast bewegen of sporten in de buitenlucht, biedt deze voorziening inwoners ook een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten door activiteiten te organiseren in de vorm van clinics of workshops. In elk dorp gaat een werkgroep van inwoners dit samen met de gemeente Eemsdelta uitvoeren. Voor dit project is 780.450 euro vanuit het Nationaal Programma Groningen beschikbaar gesteld.

/ #Nieuws #Twitter #Website


Volg Garsthuizen ook op Twitter, Facebook en Instagram.