Homepage / Nieuws.


6 months ago

MFAC Loppersum heeft vanwege de coronacrisis besloten een streep te zetten door zowel de Dutch Open Grasstrack als de Lopster Torenloop.
De traditionele grasbaanraces, die vorig jaar ook al werden afgelast, zouden 13 juni plaatsvinden.
‘Aangezien wij nog steeds in een lockdown zitten, en véél van onze sponsors weinig tot geen inkomsten genereren, is het niet opportuun om ze in 2021 te benaderen’, schrijft Gert-Jan Maneschijn van Motor-, Fiets en Automobielclub (MFAC) Loppersum in een persbericht.
Begin juni is volgens Maneschijn simpelweg te vroeg voor een groot evenement als het Dutch Open Grasstrack. Hij wijst er daarbij op dat ‘naar alle waarschijnlijkheid’ nog veel coronamaatregelen, zoals de anderhalvemeterregel, van kracht zijn.
MFAC Loppersum heeft daarom, in overleg met de Koninklijke Nederlandse Motorsport Vereniging (KNMV), besloten de Dutch Open Grasstrack van de baansportkalender te halen.

Dit heeft tot gevolg dat de voor 3 juli geplande Lopster Torenloop evenmin doorgaat. Dit hardloopevenement wordt namelijk gefinancierd met de opbrengst van de grasbaanraces.
Bovendien zullen ook begin juli veel coronamaatregelen nog van kracht zijn.

/ #Nieuws #Twitter #Website

6 months ago

De gemeente Eemsdelta is op zoek naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad vraagt inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen om mee te denken.

Via eemsdelta.nl/onzenieuweburgemeester kan iedereen een vragenlijst invullen. Alle inwoners krijgen op deze manier de kans om aan te geven welke eigenschappen zij belangrijk vinden en op welke thema’s de burgemeester zich moet richten. Deze inbreng wordt door de gemeenteraad gebruikt voor het maken van een profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester. Samen met de commissaris van de Koning is de gemeenteraad nu de procedure gestart. De raad maakt eerst een profielschets waarin de eigenschappen van de burgemeester komen. De vertrouwenscommissie, met daarin alle fractievoorzitters en twee adviseurs vanuit het college, bereidt dit voor. De commissie vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners van de gemeente aangeven wat zij verwachten van hun burgemeester, zodat ze een profiel kunnen maken voor een burgemeester die past bij de gemeente Eemsdelta.

Er zijn verschillende manieren om mee te denken. Zo wordt de lijst digitaal aangeboden op de website www.eemsdelta.nl/onzenieuweburgemeester. Papieren vragenlijsten zijn maandag, dinsdag en woensdag beschikbaar op een aantal stembureaus op 15 tot en met 17 maart. De vragenlijst komt op 24 maart ook in de gemeentelijke mededelingen te staan. De vragenlijst kan tot maandag 12 april worden ingevuld.

De profielschets wordt nog voor de zomer vastgesteld door de gemeenteraad en aangeboden aan de commissaris van de Koning. Daarna wordt de vacature voor burgemeester opengesteld.

/ #Nieuws #Twitter #Website

6 months ago

De bibliotheken in de provincie gaan Groningers helpen zich voor te bereiden op de komende verkiezingen.

Nederland gaat volgende week naar de stembus. In het kader van deze verkiezingen organiseert Biblionet Groningen online activiteiten. Op verschillende manieren kunnen Groningers meepraten en informatie krijgen over de verkiezingen.

Brief aan Nederland:

Een van de activiteiten is de Brief aan Nederland. De bibliotheken roepen Groningers op om een brief te schrijven waarin ze hun droom voor Nederland en de provincie Groningen delen. Op biblionetgroningen.nl/brief-aan-nederland wordt een selectie van alle brieven gepubliceerd. Het doel is om politici te inspireren en Groningers te motiveren om na te denken over ieders dromen voor Nederland en de provincie Groningen.

Ook kunnen belangstellenden zondag meedoen met de Democratiequiz via Facebook Live. Een dag later, maandag 15 maart, vindt er via Zoom een gesprek plaats over de politiek met filosofe Sanne ten Wolde. Op de Facebookpagina van Biblionet Groningen wordt bijna dagelijks een video gepubliceerd over thema’s uit de Stemwijzer.

Jongeren kunnen vragen stellen aan politici via de Instagram van Biblionet Groningen met behulp van de hashtag #jongerenvoorpolitiek. Biblionet Groningen zorgt ervoor dat lokale politici daarop reageren. Ook zijn er vanaf vandaag verkiezingskranten in eenvoudige en heldere taal af te halen in de bibliotheken van Biblionet Groningen.

Alle activiteiten zijn terug te vinden op: biblionetgroningen.nl/verkiezingen.

/ #Nieuws #Twitter #Website

6 months ago

De gemeente Eemsdelta wil gedupeerde ouders die slachtoffer zijn geworden van de
toeslagenaffaire te hulp schieten. Ondanks dat het kabinet heeft aangegeven dat gedupeerde
gezinnen in Nederland recht hebben op € 30.000,-, meent wethouder Hans Ronde dat er ook andere
vormen van ondersteuning nodig kunnen zijn.

Wethouder Hans Ronde:

Wij willen ouders die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn geraakt
ondersteunen bij het aanvragen van de door het kabinet toegezegde € 30.000,- bij de
Belastingdienst. Daarnaast bieden we hulp bij financiële problemen en schulden, huisvesting,
kinderopvang of verlies van werk. Vanwege de privacywet mag de Belastingdienst de
contactgegevens van deze gezinnen niet zomaar vrijgeven. Daarom vragen wij gedupeerde ouders
om met ons contact op te nemen.

Meldpunt:

Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom ? Heeft u andere
vragen of zorgen over of als gevolg van de toeslagenaffaire ? Neem dan contact op met Cadanz
Welzijn, Dennis Huisman, sociaal raadsman. Hij is dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur te bereiken via
telefoonnummer (0596)
74 50 24 of via info@cadanzwelzijn.nl.

Toeslagenaffaire:

In Nederland zijn veel ouders onterecht slachtoffer van fraudeverdenkingen met de
kinderopvangtoeslag en/of slachtoffer van de fraudeaanpak bij de Belastingdienst van 2013 tot en
met 2019. Zij hebben de kinderopvangtoeslag terug moeten betalen. Dit heeft onder andere geleid tot
ernstige geldproblemen en schulden bij ouders.

/ #Nieuws #Twitter #Website

6 months ago

Nergens in Nederland zijn de afgelopen jaren verhoudingsgewijs meer woningen van het gas gegaan dan in Loppersum. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2017 en 2018 zijn landelijk ruim 12.000 woningen aardgasvrij gemaakt: deze woningen gebruikten begin 2019 helemaal geen gas meer. Loppersum en Purmerend zijn met 4,6 procent de gemeenten waar de meeste woningen aardgasvrij gemaakt zijn. Dat Loppersum zo hoog scoort, is niet raar. Lopsters ervaren immers direct de negatieve gevolgen van de gaswinning. In Het Hogeland werd in die periode slechts 0,05 procent van de woningen aardgasvrij gemaakt. Op 1 januari 2019 was 5,7 procent van de woningen in Nederland aardgasvrij, twee jaar eerder was dit nog 5 procent. Van de woningen die in 2017 of 2018 zijn opgeleverd gebruikt 34 procent helemaal geen gas.

/ #Nieuws #Twitter #Website

7 months ago

Het bestuur van het Oranje Comité Loppersum heeft besloten alle festiviteiten voor 2021 te annuleren.

Dit houdt in dat Koningsdag niet gevierd zal worden, en er ook geen kindermiddag of ouderenavond georganiseerd gaat worden.

Vorig jaar werden alle activiteiten ook al afgelast. Dat jaar was het de bedoeling om het 60-jarig jubileum te vieren. Vanwege corona werd dat feest echter doorgeschoven naar 2021 en ook dat gaat nu niet gebeuren.

Het bestuur kijkt nu uit naar Koningsdag 2022 om dan het jubileum alsnog te vieren.

/ #Nieuws #Twitter #Website

7 months ago

Het is dit jaar voor het eerst mogelijk om eerder te stemmen tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De gemeenten hebben daarvoor speciale locaties aangewezen.

In de gemeente Eemsdelta zijn vier plekken waar mensen eerder kunnen stemmen. Dat zijn de gemeentehuizen van Delfzijl en Loppersum, de #Hippolytushal in #Middelstum en multifunctioneel ontmoetingscentrum #Kabzeël in Appingedam.

Hier kan op maandag 15 en dinsdag 16 maart gestemd worden tussen 07.30 en 21.00 uur. Deze mogelijkheid is vooral bedoeld voor mensen die tot een kwetsbare groep behoren of diegenen die eventueel drukte willen vermijden.

Woensdag 17 maart is de ‘echte’ dag van de verkiezingen. Hiervoor kan men in Eemsdelta veelal terecht bij de vaste stembureaus. Die dag worden er net als bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen november stembureaus ingericht in de verzorgingshuizen.

Dat betreft #Damsterheerd en #Paasweide in #Appingedam, Verpleeghuis Vliethoven, #BetingeStaete en Van #Julsingha in Delfzijl en #Wiemersheerd in #Loppersum. Deze bijzondere stembureaus zijn alleen voor bewoners en personeelsleden die op dat moment aanwezig zijn in het gebouw, zodat deze kwetsbare doelgroep niet naar buiten hoeft om te kunnen stemmen.

Een bijzonder #stembureau wordt voor enkele uren lang opgebouwd in het verzorgingshuis, zodat de bewoners kunnen stemmen. Tijdens deze uren is er een team aanwezig dat normaal ook op een regulier stembureau zou zitten, namelijk een voorzitter en drie stembureauleden.

/ #Nieuws #Twitter #Website

7 months ago

In het centrum van Loppersum is de sloop van het eerste bedrijfspand gestart. In totaal komen ongeveer 20 panden voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in het centrum in aanmerking voor versterking.

Bij de versterking van de panden wordt nauw samengewerkt met de gemeente Eemsdelta. De visie van de oude gemeente Loppersum op de dorpskern wordt in de versterkingsplannen meegenomen.Omdat het bij dit eerste pand gaat om een acuut onveilige situatie en er veel versterkingsmaatregelen nodig zouden zijn, is er gekozen voor sloop en nieuwbouw.

Voordat de sloop daadwerkelijk van start kon gaan is er langdurig overleg geweest tussen de eigenaren, de gemeente, de aannemer en Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De mogelijkheden en grenzen zijn verkend en uiteindelijk heeft dit geleid tot een uitvoeringsplan waarin iedereen zich kan vinden.

Ook met de gevolgen van de werkzaamheden voor de buurpanden en de straat is rekening gehouden. De verwachting is dat het nieuwe, versterkte pand eind april of begin mei versterkt wordt opgeleverd.Voor de versterking van de MKB-panden in het centrum van Loppersum is een speciaal programma ontwikkeld. De visie van de gemeente op het centrum is gekoppeld aan het versterkingstraject.

Ook de wensen van de ondernemers worden zoveel mogelijk meegenomen. De komende tijd werkt NCG de versterkingsadviezen per adres verder uit; de eerste gesprekken met de ondernemers hebben al plaatsgevonden.

Tijdelijke winkelunits in het centrum maken het voor de ondernemers mogelijk om hun winkel open te houden. Die eerste winkelunits worden in maart of april geplaatst.

/ #Nieuws #Twitter #Website

7 months ago

De gemeente Eemsdelta vindt het belangrijk om dichtbij de inwoners te staan. Daarom zijn er vier gebiedsregisseurs aangesteld.

Zij zijn de contactpersonen voor de dorpen en wijken van de gemeente. Met het hebben van gebiedsregisseurs zet de gemeente in op kernwaarden als betrouwbaar, dichtbij en samen. De komende periode werken de gebiedsregisseurs aan hun reguliere taken in de gebieden waar ze al werkzaam zijn. Ze starten ook een kennismaking met de inwoners.

In Stedum, Loppersum, Middelstum en ‘t Zandt is Klaas Bult de gebiedsregisseur. Gerda Degenhart doet Appingedam en Edwin Broekman Delfzijl. Jolanda Dijkhuis is verantwoordelijk voor de regio Bierum-Termunten.

/ #Nieuws #Twitter #Website

7 months ago

De Ommelander Courant krijgt een nieuw gezicht. De krant verschijnt vanaf volgende week op het zogenaamde tabloidformaat, de helft van de huidige paginagrootte. Tegelijk wordt de lay-out opgefrist en komt er een gebruiksvriendelijke online-uitgave.

De Ommelander Courant is straks ook volledig digitaal te lezen. Hiervoor is geïnvesteerd in nieuwe techniek die garandeert dat het nieuws en de advertenties altijd optimaal worden gepresenteerd. Abonnees krijgen binnen afzienbare tijd de mogelijkheid van een digitaal abonnement, maar kunnen ook vasthouden aan de vertrouwde papieren krant. Of de lezer nu kiest voor papier of een groter of kleiner beeldscherm als medium, de inhoud van de krant is altijd goed toegankelijk. Hiermee wordt bereikt dat de lezer maximaal gebruiksgemak ervaart en dat adverteerders een optimaal kanaal krijgen om hun reclameboodschap bekend te maken.

De Ommelander Courant op tabloidformaat wordt een stuk handzamer.

/ #Nieuws #Twitter #Website


Volg Garsthuizen ook op Twitter, Facebook en Instagram.