Homepage / Nieuws.

Garsthuizen.com

Plaats
30

Dit is de Facebook pagina van, voor en over Garsthuizen.

Garsthuizen.com

1 day 8 hours ago

Begin dit jaar is de pilot #EnergieCoach #Loppersum van start gegaan. Ruim 30 huurders van Woongroep #Marenland en Woningstichting Wierden en Borgen hebben zich aangemeld voor een bezoek van de energiecoach. Zes inwoners van de gemeente Loppersum zijn in februari door de Woonbond opgeleid tot energiecoach. Via eenvoudige bespaartips helpt de energiecoach om zo veel mogelijk energie én geld te besparen. De pilot is bedoeld om met behulp van een energiecoach meer inwoners te betrekken bij de energietransitie en te motiveren om energie te besparen. Bé Schollema: ‘Vlak voordat de eerste bezoeken zouden plaatsvinden brak het coronavirus uit. Dat was reden om de energiecoachbezoeken uit te stellen tot na de zomer en eerst digitaal van start te gaan. In de afgelopen maanden hebben de energiecoaches elke week een bespaartips gedeeld via WhatsApp, e-mail en telefoon. In aangepaste vorm heeft het project daardoor toch kunnen doorgaan.’ Deelnemers aan de pilot krijgen van de energiecoach na de zomer een gratis bespaarpakket. Dat bestaat uit diverse producten om direct energie te besparen. Omdat de energiecoaches vanwege de coronamaatregelen tot op heden geen bezoek konden brengen aan de deelnemers, bezorgen zij de komende weken alvast twee ledlampen uit het bespaarpakket. Wethouder Bé Schollema (duurzaamheid en energietransitie) reikte de eerste ledlampen uit aan deelneemster Janneke Buitenwerf uit Leermens. Na de zomer wordt met de deelnemende huishoudens een afspraak gemaakt en komt de energiecoach écht op bezoek. Na het tweede bezoek wordt de pilot geëvalueerd, samen met de energiecoaches, deelnemers en partners. Dan wordt bepaald of en in welke vorm het project zal doorgaan. EnergieCoach Loppersum is een initiatief van de gemeente Loppersum. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door woningcorporatie Woongroep Marenland en Woningstichting Wierden en Borgen, huurdersverenigingen De Maren en De Huurder, Stichting Welzijn en Dienstverlening, Woonbond, energiecoöperaties en Nationaal Programma Groningen. / #GemeenteLoppersum #Nieuws #Website

Garsthuizen.com

Garsthuizen.com

1 week 1 day ago

Wat vindt en denkt u hier van ? De herinrichting van het haventje in Huizinge moet verdorie 235.000 euro kosten (excl. BTW). Wat moet daar wel niet gebeuren zeg, wil het zo ontiechelijk veel geld kosten... #Manmanman En uuuh... Wanneer is de haven van #Garsthuizen aan de beurt dan ? 😊 / #Nieuws #Website

Garsthuizen.com

1 week 1 day ago

Bewoners hebben moeite met plannen van Loppersum om de regels bij nieuwbouw te versoepelen. Ze vrezen verschillen met bestaande bouw. De uitbreiding van een proef om minder strenge regels te hanteren bij de bouw van woningen in Loppersum wordt positief ontvangen door de Lopster politiek, bleek maandagavond in de raad. Toch pleiten verschillende partijen er ook voor de soepeler regels niet te hanteren in de Lopster nieuwbouwwijk Over de Wijmers, waar bewoners te hoop lopen tegen het experiment. Die vinden dat vijf moderne huizen die onder de nieuwe regels zijn gebouwd afbreuk doen aan de overige huizen daar. De critici dreigen met procedures. Chris Bultje (PvdA) snapt de kritiek. ,,Nu we de uitvoering zien, vallen ons toch een aantal dingen op. Je kunt in een kern nieuwe woningen van dertien in een dozijn neerzetten, zonder dat iemand je kan tegenhouden. En in Loppersum worden nu kleuren gebruikt die we niet hadden afgesproken.’’ Hij wil de nota in een commissievergadering bespreken en de plannen beter laten aansluiten op die van partnergemeente Delfzijl. Hans Warink (Lokaal Belang Eemsdelta) wil de regels toch weer wat aanscherpen. ,,Men wil toch zien dat het om een huis gaat. Soms lijkt een ontwerp wel een kubus of een bedrijfspand. Je moet alleen zo bouwen waar het ook echt past in het straatbeeld. Er moet geen bont kleurenpalet ontstaan. We zitten niet te wachten op allemaal planschades.’’ Bert Jan Huizing (VVD) juicht de proef toe. ,,Er is veel belangstelling voor. En we zijn als raad niet over een nacht ijs gegaan, er is goed over nagedacht. Maar toch zijn er bezwaren gerezen, dat blijkt uit de reacties. Maar het is redelijk dichtgetimmerd, er gebeuren geen rare dingen.” Wethouder Pier Prins (CDA) zegt dat het voorstel juist is aangepast om te zorgen dat nieuwe woningen niet te veel detoneren met de bestaande bebouwing. Hij ziet er niets in de wijk Over de Wijmers uit te sluiten van de nieuwe regeling. Ook voelt hij er weinig voor om weer om tafel te gaan met de bewoners uit de wijk. ,,We staan altijd open voor een gesprek, maar het is niet verstandig nu nog dingen te wijzigen. We moeten geen ongelijkheid creëren.’’ Een aantal inwoners van de wijk Over de Wijmers in Loppersum heeft forse kritiek op de plannen om de regels voor nieuwbouw in de gemeente te versoepelen. In een brief aan de raad schrijven ze dat daar veel onrust over is. De bewoners wijzen er op dat zij zelf ook werden gehouden aan strenge bouwregels. Zo waren destijds rode of roodgekleurde stenen verplicht, net als antracietkleurige dakpannen. De Lopsters menen dat de gemeente de versoepeling er nu snel doordrukt met het oog op de komende herindeling. De nieuwe richtlijnen zijn volgens hen niet te controleren. Ze herinneren eraan dat Delfzijl wel duidelijke eisen stelt bij nieuwbouw. ,,Gaat Loppersum nu een beleid voeren dat haaks staat op dat van een gemeente waarmee ze gaat fuseren ?’’ / #Nieuws #Twitter #Website

Garsthuizen.com

1 week 1 day ago

De gemeente Loppersum wist afgelopen jaar 22.000 euro over te houden op een begroting van 35 miljoen. Financiën-wethouder Rudi Slager (ChristenUnie) is tevreden, maar waarschuwt gelijk dat het dit jaar anders zal worden. De coronacrisis en de tekorten in de zorg kosten dit jaar miljoenen euro's extra. 'Voor de begroting van 2020 moesten we al meer moeite doen om die sluitend te krijgen', zegt Slager bij de presentatie van de jaarrekening dinsdag. 'Als je kijkt naar de ontwikkelingen rond het coronavirus van de afgelopen maanden, maak ik me daar zorgen over. Het Rijk zegt gemeenten te compenseren, maar hoe? Dat klinkt mooi, maar er is nog veel onduidelijk.' De gemeente heeft volgens Slager slechts een beperkt aantal mogelijkheden om in te grijpen. 'Personeel kun je lastig op bezuinigen, want je moet het werk wel met een bepaald aantal mensen doen. Onderhoud kun je ook niet zomaar mee stoppen, want dan komt het de jaren daarna dubbel en dwars terug.' Wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks) benadrukt dat het Rijk te weinig geld geeft om alle gemeentelijke taken uit te voeren. 'Vanuit alle gemeenten komen papieren met angstkreten in een lade. Als het Rijk zo doorgaat, ontkomt er bijna geen enkele gemeente aan een artikel 12-status.' Aangezien Loppersum over ruim een halfjaar samengaat met Delfzijl en Appingedam, willen de gemeentebestuurders op een rij zetten wat de financiële situatie van de nieuwe gemeente Eemsdelta wordt. 'We willen dat nu op tafel krijgen, zodat we straks geen ingrijpende beslissingen hoeven te nemen', zegt burgemeester Hans Engels. Zo moet voorkomen worden dat de belastingen in Eemsdelta voor inwoners plotseling met vele procenten moeten stijgen, wat ook bij andere Groningse herindelingsgemeentes is gebeurd. Zo verhoogde de gemeente Midden-Groningen de onroerendezaakbelasting (ozb) afgelopen jaar met tien procent. 'We willen niet dat er in de eerste maanden na de herindeling berichten in de media komen over plotselinge lijken in de kast of tekorten die niet zijn gemeld. Daarom willen we nu alvast aan te geven welke oplossingen er zijn om verantwoord het nieuwe jaar in te gaan', zegt Engels. Loppersum heeft 2019 met in totaal 1,6 miljoen euro in de plus afgesloten, maar een groot deel van dat geld moet nog worden uitgegeven aan lopende projecten. Uiteindelijk blijft daar 22.000 euro van over, dat naar de gemeentekas gaat. / #Nieuws #Twitter #Website

Garsthuizen.com

Garsthuizen.com

2 weeks 4 days ago

#Garsthuizen Het prachtige dorpje Garsthuizen van bovenaf gezien 😀 (22-06-'20) / #Twitter #Website

Garsthuizen.com

4 months 3 weeks ago

Loppersum zoekt deelnemers voor project EnergieCoach Loppersum. In maart start in de gemeente #Loppersum het project #EnergieCoach Loppersum. Vijftig huishoudens kunnen gratis meedoen met dit project en besparen zo op energie én geld. Wethouder Be Schollema: 'Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan de energietransitie. Het betaalbaar maken voor álle huishoudens is daarom een belangrijk speerpunt. Met de juiste maatregelen draagt het terugdringen van het energieverbruik bij aan het verlagen van de vaste lasten. Makkelijk verdiend en dat wil iedereen, lijkt mij.' Driehonderd huurders aangeschreven; De afgelopen week zijn 300 huurders van Woongroep #Marenland en #Woningstichting Wierden en Borgen benaderd met de vraag of zij mee willen doen met het EnergieCoach-project. Schollema: 'Wij hebben bewust voor deze groep mensen gekozen. Zij wonen in een woning waar waarschijnlijk snel "winst" te behalen is door eenvoudige energiebesparende maatregelen toe te passen. Daarnaast hebben wij rekening gehouden met woningen die (nog) niet voor een versterkingstraject in aanmerking komen.' Inmiddels hebben 20 mensen zich aangemeld, er is dus nog plek voor 30 deelnemers. Bezoek van de EnergieCoach; Deelnemers krijgen twee keer bezoek van de EnergieCoach die hen tips geeft over energie besparen. Ook krijgen alle deelnemers een gratis Bespaarpakket ter waarde van € 100,-. In zo'n pakket zitten onder andere ledlampen, tochtstrips en een waterbesparende douchekop. Samen met de EnergieCoach gaan de deelnemers aan de slag in hun woning. Tijdens het project houden ze een Bespaarboekje bij en bezoeken ze een Bespaarbijeenkomst. Bé Schollema: 'Komende week starten wij met het trainen van zes vrijwilligers uit onze eigen gemeente die als EnergieCoach onze deelnemers gaan begeleiden.' De training wordt gegeven door de Woonbond. 'Ik hoop dat de deelnemers straks snel de resultaten merken van hun deelname en dat het hen stimuleert ook anderen bewust te maken van het energiezuiniger wonen.' / #nieuws #twitter #website

Garsthuizen.com

4 months 3 weeks ago

Loppersum, 12 februari 2020. Wethouder Bé Schollema feliciteert 100e aanmelder regeling aardgasvrij wonen. Mevrouw Top uit #Middelstum is de 100e deelnemer die zich heeft aangemeld voor de regeling aardgasvrij wonen. Zij is voornemens om haar meer dan 100 jaar oude woning te verduurzamen en van het gas af te krijgen. Wethouder Bé Schollema (duurzaamheid en energietransitie) feliciteerde haar vanochtend en overhandigde haar symbolisch een #energiebespaarpakket. Mevrouw Top: “Mijn omgeving reageert verbaasd als ik zeg dat ik mijn woning aardgasvrij wil maken." Uit het energieverbeterplan van de woning blijkt dat het wel mogelijk is, maar niet eenvoudig. Om het warmteverlies te beperken moeten de vloeren en gevels worden geïsoleerd. Voor verwarming van de woning wordt een warmtepomp geadviseerd. Omdat de woning ook dienst doet als Bed & Breakfast (B&B Middelstee) moest er in het energieverbeterplan rekening gehouden worden met een aantal specifieke eisen. 160 woningen verduurzamen; Bé Schollema: 'Wij willen inwoners met de regeling aardgasvrij wonen stimuleren hun woning te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Voor de regeling aardgasvrij wonen is een bedrag van 1,17 miljoen euro beschikbaar. Voor dat bedrag kunnen ca. 160 woningen verduurzaamd en aardgasvrij gemaakt worden. Tot nu toe zijn er 100 aanmeldingen bij de gemeente binnengekomen. Wij roepen geïnteresseerden op om zich bij de gemeente aan te melden.' Hoe werkt de regeling aardgasvrij wonen ? De regeling heeft als doel om particuliere woningen van het gas af te krijgen en om het warmteverlies van de woning terug te brengen. Deelnemers krijgen bezoek van een onafhankelijk energieadviseur. Hij of zij neemt de te verduurzamen woning op en bespreekt de mogelijkheden om het warmteverlies van de woning terug te brengen en om deze aardgasvrij te maken. Deelnemers kunnen vervolgens aanspraak maken op een subsidie van 30% van de begroting met een maximum van €5000. Daarnaast kan een renteloze lening worden afgesloten van maximaal €20.000 per woning. Inschrijven; Wilt u gebruik maken van de regeling aardgasvrij wonen? Dan kunt u zich inschrijven via www.loppersum.nl/aardgasvrijwonen. Inschrijving kost €50 maar als uw aanvraag niet wordt gehonoreerd omdat er te veel aanmeldingen zijn ontvangt u dit bedrag retour. / #nieuws #twitter #website

Garsthuizen.com

5 months 3 weeks ago

Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Gemeente Loppersum staat stil bij de Holocaustslachtoffers uit haar gemeente. Vanaf zaterdag 25 januari tot en met zaterdag 1 februari is het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien in de Sint Hippolytuskerk in Middelstum. Het lichtmonument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en is gemaakt door kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde. Onthulling van het lichtmonument Op zaterdag 25 januari om 18.30 uur start een bijeenkomst in de Sint Hippolytuskerk waar wethouder Rudi Slager (kunst en cultuur) het lichtmonument onthult. Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Bezoekers krijgen een steen uitgereikt die zij bij mogen leggen op het monument. Dick Wijgchel van de Historische Vereniging Middelstum vertelt over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Middelstum. Duo Efraïm verzorgt de muzikale omlijsting met traditionele Klezmer liederen. Lichtgevende stenen Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde heeft deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland - staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holo­caust. De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten in heel Nederland waar Joden, Roma en Sinti woonden, hun leven leefden; soms al generaties lang. Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt. Door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten bij Levenslicht blijft de herinnering aan de slachtoffers levend. Avondopenstelling tot en met 1 februari Het lichtmonument Levenslicht is vanaf zaterdag 25 januari tot en met zaterdag 1 februari te bezoeken in de toren van de Sint Hippolytuskerk in Middelstum. Het monument komt het beste tot zijn recht in het donker en is daarom dagelijks van 18.30 uur tot 20.30 uur te bezoeken. De avondopenstelling wordt mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers van de werkgroep 75 jaar bevrijding. / #nieuws #twitter #website

Garsthuizen.com

5 months 3 weeks ago

Gemeente Loppersum geeft vervolg aan duurzaamheids- en natuuronderwijs Ook komend jaar ondersteunt het Instituut voor Natuureducatie (IVN) de basisscholen in de gemeente Loppersum op het gebied van duurzaamheids- en natuuronderwijs. Scholen in de gemeente kunnen kiezen uit een divers lesaanbod op het gebied van natuur en duurzaamheid. Van gastlessen die worden gegeven door experts tot excursies naar locaties in de regio en kant-en-klare lespakketten voor het basisonderwijs waarmee de leerkracht aan de slag kan. Regionale organisaties zoals de Waterschappen, Landschapsbeheer Groningen en het Groninger Landschap werken hier aan mee. Bloemen, bijen en biodiversiteit; In 2020 wordt het project Op Fietzzz aangeboden aan alle scholen in de gemeente Loppersum. Centraal staan groene onderwerpen als bloemen, bijen, bermen en biodiversiteit. In dit project gaan kinderen onder meer op onderzoek uit naar de verschillende soorten planten en bloemen die bloeien op weg van huis naar school. Naast lessen in de klas krijgen de leerlingen les van een imker, maken ze insectenhotels en gaan ze voedselplekken planten voor bijen en andere insecten. Duurzaamheid, natuur en milieu: vooral ook jongeren betrekken 'We zijn blij dat we wederom een jaarprogramma op het gebied van duurzaamheids- en natuuronderwijs kunnen faciliteren voor alle basischolen in de gemeente Loppersum. Dit is een goede manier om jongeren te betrekken bij duurzaamheid, natuur en milieu. We hopen natuurlijk dat net als voorgaande jaren ook nu weer veel basisscholen gebruik zullen maken van dit educatieve aanbod', aldus wethouder Bé Schollema, portefeuillehouder duurzaamheid, afval, milieu en energie. / #nieuws #twitter #website

Garsthuizen.com

5 months 3 weeks ago

Stichting Lopster #Aalbeern ontvangt Waarderingsprijs 2019; De gemeenteraad van #Loppersum heeft tijdens de Nieuwjaarsreceptie de vrijwilligers van Stichting Lopster Aalbeern uit Loppersum uitgeroepen tot winnaar van de Waarderingsprijs 2019. De #gemeenteraad deelt jaarlijks de Waarderingsprijs uit aan één persoon of een groep inwoners die een bijzondere prestatie op maatschappelijk, sportief of cultureel gebied hebben geleverd. Waarderingsprijs voor Stichting Lopster Aalbeern; De vrijwilligers van Stichting Lopster Aalbeern organiseren ieder jaar in september Achter de Lagestraat in Loppersum. De jury waardeert de enorme inzet van de stichting om een laagdrempelig evenement te organiseren. Zij sprak haar bijzondere waardering uit voor het thema van 2019; BIJzonder in de tuin, waarbij extra stil gestaan werd bij insecten en vooral de bij. Dankzij de vele vrijwilligers is Achter de Lagestraat uitgegroeid tot een evenement waar velen jaarlijks naar uitkijken. Namens de waarderingscommissie overhandigde Bert Jan Huizing een certificaat en een bronzen beeldje aan de vrijwilligers. Eervolle Vermelding voor Jaap #Nauta; Jaap Nauta ontving een Eervolle Vermelding van de waarderingscommissie. Hij is initiatiefnemer van de app Mijn Keuze, die de strijd tegen eenzaamheid moet aangaan in het aardbevingsgebied. Van de inwoners van Loppersum voelt 43 procent zich eenzaam en Jaap wil met het verder ontwikkelen van de app mensen helpen bij het vinden van gezelschap. Ook wil hij op deze manier weer wat positiviteit in het gebied brengen. 'Iemand die zo betrokken is bij de samenleving en zich hiervoor op deze manier wil inzetten, zetten wij vandaag graag in het zonnetje!', aldus de waarderingscommissie. / #nieuws #twitter #website

Garsthuizen.com

6 months 3 weeks ago

Loppersum, 19 december 2019. Gemeente Loppersum nodigt inwoners uit voor Nieuwjaarsreceptie: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum nodigt alle inwoners uit om aanwezig te zijn tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Iedereen is van harte welkom op donderdag 9 januari 2020 om 20.00 uur in het gemeentehuis. De gemeente organiseert de nieuwjaarsreceptie in samenwerking met de bedrijven-/handelsverenigingen en LTO Noord. Tijdens deze avond zal Bert-Jan Huizing (raadslid VVD) namens de gemeenteraad de Waarderingsprijs uitreiken. Deze prijs is voor een persoon of een groep inwoners binnen de gemeente die een bijzondere prestatie op maatschappelijk, sportief of cultureel gebied hebben geleverd of de gemeente op een positieve wijze in het nieuws hebben gebracht. / #nieuws #twitter #website

Garsthuizen.com

7 months 1 day ago

Op zondag 15 december is het weer zover: de kerstbrunch van #Garsthuizen en #Startenhuizen. Geef je op voor de altijd smakelijke, gezellige, feestelijke en luxe kerstbrunch met vele heerlijkheden! Dit alles uiteraard in kerstsfeer. Gepaste kleding is dan ook gewenst. Aanvang 10.30 uur. Kosten € 10,- p.p. (kinderen basisschoolleeftijd € 5,- p.p.) Opgave uiterlijk woensdag 11 december via vvvd@garsthuizen.info of bij Wilma Steenhuis (Nieuwstad 20). / #Nieuws #Twitter #Website

Garsthuizen.com

7 months 2 weeks ago

Loppersum, 21 november 2019 Gemeente Loppersum stimuleert verduurzaming en aardgasvrij maken van woning. Op 25 november as is de regeling Aardgasvrij Wonen een van agendapunten van de raadsvergadering. College van Burgemeester en wethouders leggen dit voorstel voor ter besluitvorming aan de gemeenteraad. Wethouder Bé Schollema (Duurzaamheid): "Met de regeling Aardgasvrij Wonen willen we inwoners stimuleren om hun woning te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Eén van onze doelen is om de gemeente Loppersum onafhankelijk van fossiele energie te maken. Als de raad instemt met het voorstel kunnen onze inwoners per 1 december tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen en maatregelen om de woning van het gas af te krijgen financieren" Pilot Aardgasvrije Wijken; De regeling Aardgasvrij Wonen wordt gefinancierd door de Rijksoverheid vanuit de Pilot Aardgasvrije Wijken. De verwachting is dat door middel van deze regeling een kleine 160 woningen duurzamer en aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Om aanspraak te kunnen maken op de regeling Aardgasvrij Wonen hanteert de gemeente het principe op is op. / #Nieuws #Twitter #Website

Garsthuizen.com

7 months 3 weeks ago

Loppersum, 18 november 2019; 60 jarig huwelijk echtpaar Mulder - Rijzinga Locoburgemeester Bé Schollema feliciteert echtpaar Mulder-Rijzinga uit Wirdum namens het gemeentebestuur persoonlijk op dinsdag 19 november 2019 met hun diamanten huwelijk. Op dinsdag 19 november 2019 is het 60 jaar geleden dat de heer D. Mulder en mevrouw A. Mulder-Rijzinga in het huwelijk zijn getreden. Ze hebben elkaar leren kennen tijdens het babysitten. Mevrouw zou oppassen op de kinderen van de zus van de heer Mulder. Meneer Mulder kwam net terug uit Suriname en stelde voor om dit samen te doen. Tot aan zijn pensioen heeft de heer Mulder bij de Eendracht in Appingedam gewerkt. Mevrouw Mulder heeft voor hun drie kinderen gezorgd, bij bejaarden gewerkt, in de huishouding en bij Hollandia. De heer en mevrouw Mulder doen samen veel vrijwilligerswerk in hulpgoederen voor Oekraïne en Polen. Ze gaan ook als begeleiders mee om de goederen daar af te leveren. Het echtpaar heeft 1 zoon, 2 dochters, 4 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. / #Nieuws #Twitter #Website

Garsthuizen.com

8 months 4 days ago

Loppersum, 5 november 2019. Burgemeester Engels ontvangt scholieren voor ontbijt in gemeentehuis Loppersum. Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarin een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op 2.750 basisscholen, vindt ook het Burgemeestersontbijt plaats. In de gemeente Loppersum nodigt burgemeester Hans Engels schoolkinderen van Basisschool De Zandplaat uit 't Zandt uit voor een gezamenlijk ontbijt in het gemeentehuis, net als in zo’n 250 andere Nederlandse gemeenten. In het gemeentehuis schuiven ze samen aan de ontbijttafel en maken ze kennis met elkaar. Zo geven ze het goede voorbeeld van een gezonde start van de dag, dit jaar met het thema: Neem de tijd voor je ontbijt! Burgemeester Hans Engels betaalt symbolisch voor het ontbijtje dat de kinderen meebrengen met een donatie aan Het Vergeten Kind, dat zich sterk maakt voor kwetsbare kinderen met problemen thuis, zodat ze een stem krijgen en volwaardig meedoen in onze maatschappij. Wanneer: vrijdag 8 november 2019, 08.45 uur – 10.00 uur. Waar: gemeentehuis Loppersum, Kantine, Molenweg 12 te Loppersum. Wat: - gezamenlijk ontbijt burgemeester en basisscholieren. - donatie van € 100,- aan Het Vergeten Kind. Wie: leerlingen van Basisschool De Zandplaat uit 't Zandt, burgemeester Hans Engels. / #Nieuws #Twitter #Website

Garsthuizen.com

8 months 1 week ago

PERSBERICHT Loppersum, 30 oktober 2019 Het kindcentrum in Middelstum is officieel geopend De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de bouw van het kindcentrum in Middelstum en heeft de bibliotheek al haar intrek genomen in het nieuwe gebouw. Ook OBS de Wilster, CBS Wicher Zitsema en de kinderopvang Kids2b zijn inmiddels verhuisd. Woensdag 30 oktober was de officiële opening van het gloednieuwe gebouw. Wethouder Schollema onthulde samen met de kinderen de naam van het nieuwe kindcentrum: WIJland. Daarna zongen de kinderen een feestlied. Het kindcentrum staat aan de Zuiderstraat, op een prachtige met water omringde locatie waar vroeger De Klim-op stond. Dit 'eiland' had één ontsluiting, inmiddels zijn er nog twee bij gemaakt zodat het kindcentrum van verschillende kanten toegankelijk is. De naam WIJland refereert hieraan: het kindcentrum is op een eiland gebouwd en WIJ (de betrokken partijen) geven in goede samenwerking vorm aan het kindcentrum. Een modern en duurzaam kindcentrum Bouw een veilig en duurzaam kindcentrum, waar opvang en onderwijs voor kinderen van 0 – 12 jaar en de bibliotheek onder één dak te vinden zijn. Dat was de vraag waar het een paar jaar geleden mee begon. En nu staat er een aardbevingsbestendig gebouw met een flexibele indeling, geschikt om nieuwe vormen van onderwijs te geven. De ruimte kan op verschillende manieren worden gebruikt. En dat is een voordeel, mocht het leerlingendaling ooit dalen: dan kan het overschot aan ruimte anders kan worden benut. Wethouder Bé Schollema (Onderwijs en Duurzaamheid): " Dit nieuwe kindcentrum heeft echt een meerwaarde voor het dorp. Het gebouw wordt bijna energieneutraal, onder meer door het gebruik van zonnepanelen op het dak. Het wordt verwarmd en gekoeld door middel van een bodemgekoppelde warmtepomp op aardwarmte. Hierdoor heeft het gebouw geen aansluiting op het gasnet nodig. En daar ben ik blij om, want een van onze volgende doelen is om de gemeente Loppersum van het aardgas af te krijgen." Het kindcentrum in Middelstum is het derde dat dit jaar in de gemeente wordt opgeleverd; Loppersum en Stedum hebben ook een kindcentrum gekregen. Het is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Groningen. Een modern en duurzaam kindcentrum Bouw een veilig en duurzaam kindcentrum, waar opvang en onderwijs voor kinderen van 0 – 12 jaar en de bibliotheek onder één dak te vinden zijn. Dat was de vraag waar het een paar jaar geleden mee begon. En nu staat er een aardbevingsbestendig gebouw met een flexibele indeling, geschikt om nieuwe vormen van onderwijs te geven. / #Nieuws #Twitter #Website


Volg Garsthuizen ook op Twitter, Facebook en Instagram.