Natuurlijk GROEN, Loppersum.

Nieuwsbrief, Najaar 2014:

De laatste jaren is hard gewerkt op de begraafplaatsen in de gemeente Loppersum door de gemeente, sociaalwerkvoorzienings- bedrijf Fivelingo, Groenvoorziening A.J. van der Werf BV en bovenal door veel vrijwilligers. Aan het eind van dit jaar zullen alle begraafplaatsen op orde zijn.

De begraafplaatsen werden als verwaarloosd ervaren en veel inwoners stoorden zich daaraan. Reden voor de gemeente om aan de hand van een plan te investeren in het groen en de paden van de gemeentelijke begraafplaatsen. Alle begraafplaatsen binnen de gemeente werden geschouwd en betrokkenen kregen de kans hun wensen aan te geven. De gemeente werkte hierin samen met Fivelingo en van der Werf. Historische verenigingen werkten samen met Landschapsbeheer Groningen en de Verenigingen van Dorpsbelangen aan het herstel van graven.
Vrijwilligers werken al jarenlang op ‘hun’ begraafplaatsen en zijn van plan dat te blijven doen, zodat de begraafplaatsen ook in de toekomst op orde zullen blijven.

Om op de begraafplaatsen een duidelijke afscheiding tussen paden en gras te krijgen is dit jaar ruim 13 kilometer cortenstalen randen geplaatst. De paden zijn verhard met 280 kuub schelpen. Zoveel kilometers staal produceren was een mooie klus voor de medewerkers van Fivelingo. Jaap van de Bunt, unitmanager techniek binnen Fivelingo: “Met deze klus konden we iedereen aan het werk houden van oktober tot mei, ruim de winter over dus.” Jaap is tevreden over het resultaat: de paden op de begraafplaatsen liggen er netjes bij. “De ver-schillende disciplines binnen het bedrijf Fivelingo zijn op deze manier mooi gecombineerd. De afdeling groen maakte gebruik van de mogelijkheden van de afdeling metaal.”

Ook bij Groenvoorziening A.J. Van der Werf BV zijn ze heel tevreden over de samenwerking en het resultaat. Koenraad Ridderbos is samen met zijn collega verantwoordelijk voor de begeleiding van de medewerkers van Fivelingo. Koenraad: “De begraafplaatsen zijn hartstikke mooi geworden en de reacties van mensen zijn heel positief. En het wordt er alleen nog maar netter op.”

Vrijwilligers:
Vrijwilligerscoördinator Rini Doff, Loppersum:
Rini Doff coördineert al zeven jaar de vrijwilligers die in Loppersum aan de begraafplaats en aan het kerkhof van het dorp werken. Rini: “Landschapsbeheer heeft de zerken van de graven eraf gehaald en wij hebben nieuwe fundamenten gestort. Als de zerken zijn teruggeplaatst maken we ze schoon en gaan we ze opnieuw beletteren. Nu ziet het er echt keurig uit.” Laatst kwamen bezoekers in tranen naar Rini en de vrijwilligers toe. “Ze dachten dat de graven van hun ouders geruimd waren en in plaats daarvan zagen ze helemaal opgeknapte graven. Ze waren erg ontroerd.” Al zeven jaar komen iedere woensdag- en zaterdagochtend zo’n dertig vrijwilligers bijeen om op de begraafplaatsen te werken. Rini: “Het seizoen is nu afgelopen, volgend jaar gaan we gewoon weer verder.”

Carin Wiersema, historische vereniging Garrelsweer:
Op initiatief van de historische vereniging werkt Carin Wiersema met een groep vrijwilligers al vier seizoenen op het kerkhof van Garrelsweer. Zelf deed ze tegelwerk, metselwerk en maakte ze bekistingen. Voor de opknapbeurt van de begraafplaats was Carin contactpersoon. Op het kerkhof is de groep van zeven vrijwilligers bezig de belettering op graven opnieuw te beschil-deren. Carin: “Eigenlijk kom je er pas achter wat er staat als je er mee bezig bent. Op sommige graven staan hele bijzondere teksten en hele epistels. Het is heel gezellig werk, je praat weer even met mensen uit het dorp. En mensen zijn enthousiast over ons werk.”

Reint Wobbes, Huizinge:
Reint Wobbes zet zich al jaren in voor het behoud van begraaf-plaatsen. In Huizinge regelt Reint alles, behalve de financiën, rondom de begraafplaats. Dit doet hij vanuit de Kerkhoven-
commissie. Reint: “Ik ben het blijven doen nu ik weer kerk-rentmeester ben. Het moet gebeuren en ik vind het geen moeite.”

De gemeente Loppersum gaat beleid ontwikkelen om het groen in de toekomst optimaal in stand te houden. Ze wil dit doen in samenwerking met de inwoners en betrokken organisaties. Het concept Groenbeleidsplan moet er volgend voorjaar liggen. Heeft u opmerkingen, tips of suggesties over het groen? Mail dan naar gemeente@loppersum.nl